אי ציות לתמרור עצור

 

12859/09 (ירושלים) – מדינת ישראל נ'טארלשינסקי מיכאל– 16.2.10

הנאשם הורשע בעבירה של אי ציות לתמרור עצור בכיוון נסיעתו ונגזרו עליו העונשים הבאים:

פסילת רישיון על תנאי למשך שנה וקנס בסך 350 ₪.