דוחות תעבורה על שם בעל הרכב

 

האמור במאמר זה הינו תקף ונכון לדוחות ברירת משפט בלבד (קנסות).

פרוצדורה לגבי טיפול בדוחות הזמנה לדין, תפורסם במסגרת מאמר אחר.

נהגים רבים אינם מודעים כלל לצורך להמיר דוחות אשר נרשמו על שמם כבעלי הרכב, על שמם של הנהגים אשר ביצעו את העבירות בפועל.

לעיתים, הצטברות של נקודות שלא במודע, על עבירות שנעברו ברכב הרשום על שמם של נהגים שלא ביצעו את העבירות, עלולה להביאם בפני פסילת רישיון על ידי משרד הרישוי, לעיתים אף לתקופות ממושכות ביותר.

במקרים כאלו, קשה עד כדי בלתי אפשרי לתקן את המעוות ולהמיר את הדוחות הללו על שמם של העבריינים האמיתיים, מה גם שקשה ביותר לדעת מיהם, בחלוף תקופה ארוכה.

יש לציין כי ניתן לבקש להמיר דוחות על שמו של נהג אחר, לבטלם, או לרשום אזהרה חלף רישום הדוח עד ל- 30 יום מיום קבלת הדוח.

בנוסף, ניתן לבקש להישפט בגין הדוח לא יאוחר מתוך 90 יום מיום קבלתו של הדוח

לאחר 90 יום מיום קבלת הדוח, מתחילים לחול תוספות קנס שונות ורואים את הנהג כאילו הורשע בעבירה נשוא הדו"ח.

המשטרה אינה מסכימה לבטל או להמיר את הדוחות בתום תקופה העולה על 30 או 90 יום מיום קבלת הדוח בהתאם לבקשה, ובמקרה כזה כל שנותר לבעל הרכב הוא לפנות לבית המשפט לתעבורה, עדיף בעזרת ייצוג של עורך דין המתמחה בתחום, בבקשה ליתן לו רשות לבטל את פסק הדין כנגדו וליתן לו את יומו בפני בית המשפט.