דיני עבודה

המשרד מייצג מספר חברות וגופים עתירי עובדים. בקיא ומנוסה מאוד בניהול הליכים הן בבתי הדין השונים בכל
רחבי הארץ והן מחוצה להם.
  

  • הגשת תביעות בבתי הדין לעבודה;
  • ייצוג בבתי הדין לעבודה;
  • ייצוג בבתי דין למשמעת בתחומים מגוונים;
  • עריכת הסכמים בין עובדים למעבידים בנושאים שונים ומגוונים;
  • פיצויי פיטורין;
  • שכר עבודה והטבות נלוות;
  • הסכמי סודיות ואי תחרות;
  • זכויות וחובות בשעת פיטורים או התפטרות;
  • ייצוג קבוצות ייחודיות כגון שוטרים ועובדי מדינה;

משרדנו מתמחה ומטפל בכל הקשור לזכויותיהם של עובדים ושל מעסיקים, לרבות הסכמי העסקה או הפסקת עבודה.
כמו כן, 
משרדנו ומתמחה ביישוב סכסוכים וניהול הליכים מחוץ לכותלי ביהמ"ש.