העמדת רכב והפרעה לתנועה

 

27761/09 (ת"א) – מדינת ישראל נ' עזרא שאול – 17.2.10

כלפי הנאשם הוגש כתב אישום ובו נטען כי העמיד את רכבו באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה וזאת בניגוד לתקנה 71(1) לתקנות התעבורה. הנאשם הורשע.