מדינת ישראל נ' ש. שרון

 

הנאשמת הייתה מעורבת בתאונת דרכים קלה, וברחה מהמקום בלא להשאיר פרטים. הנאשמת הורשעה בנהיגה הגורמת נזק, באי מתן זכות קדימה ובאי מסירת פרטים.


ביהמ"ש גזר את דינה של הנאשמת וקבע כי:


בריחה של נהגים ממקום התאונה מבלי להשאיר פרטים מזהים הינה התנהגות שיש להוקיע מהחברה.

מדובר בהתנהגות המלמדת על בריונות לשמה ואשר אינה עולה בקנה אחד עם המוסר.

כל מי שהתבקש למסור את פרטיו, חייב למסור את פרטיו אם רוצה אם לאו.

החובה איננה מותנית בדבר. החובה צריכה להיות ברורה לכל נהג ונהגת המעורבים בתאונת דרכים, אפילו הקלה ביותר, ואפילו סבורים הם כי לא נגרם נזק.

מדיניות הענישה כלפי נהגים שאינם משאירים פרטים ובורחים צריכה להיות נוקשה.