מידע לנאשם


בית משפט לתעבורה דן בתיקי תעבורה במגוון עבירות תעבורה שונות, הכולל בין השאר עבירות חניה (תשלום קנס בלבד) וכן עבירות חמורות כגון גרם מוות ברשלנות והריגה.

כאשר מדובר בעבירות קלות (בין השאר - עבירות חניה, דוחות חניה, עבירות מהירות), מקבל הנאשם הודעת תשלום קנס. (פירוט העבירה וסכום הקנס לתשלום).

בפני הנאשם מספר אפשרויות:
תשלום הקנס תך ‏90 ימים.

במהלך 90 הימים, יכול מקבל ההודעה להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה, או לחילופין יכול להגיש למשטרה בקשה לביטול הקנס תוך ‏30 ימים (שים לב: בקשה לביטול הקנס אשר אינה מתקבלת – אינה מעכבת את כפל הקנס).

במידה ונדחתה הבקשה לביטול הקנס – ניתן להגיש בקשה להישפט, וזאת תוך 30 יום.

במידה ולא ישולם הקנס תוך 90 יום והנאשם לא ביקש להישפט, יתבקש הנאשם לשלם כפל קנס מהקנס המקורי ובמידה וימשיך שלא לשלם, יגרור אחריו הקנס תוספת פיגורים וכן עלול לגרום לעיכוב חידוש רישיון הנהיגה, עד אשר ישולם הקנס האמור.

במידה והודיע הנאשם על רצונו להישפט בגין העבירה, תשלח לו הזמנה למשפט תוך שנה.

במידה ויורשע במשפטו – לא יופחת סכום הקנס מסכומו המקורי, אלא במקרים מיוחדים.

במידה ותשלום הקנס חרג מעבר לתקופת הזמן הקצובה בדו"ח, ניתן להגיש בקשה למתן פטור תשלום כפל קנס בתוספת פיגורים, וזאת במקרה בו לא קיבל הנאשם הודעה לתשלום, או מכל סיבה הגיונית אחרת, תהיה ככל שתהיה (מילואים, שהייה מחוץ לארץ, תקלה שמקורה ברשויות המדינה)

שילם הנאשם את הקנס, רואים אותו כמודה באשמה, הורשע ונשא את עונשו.

במידה והעבירה גוררת בצידה חיוב בנקודות, יחויב בהן הנאשם והן יצטברו לנקודות הקיימות (במידה ויש).

אפשרות נוספת: פניה בבקשה להמיר את דו"ח התנועה לאזהרה. הפניה נעשית באמצעות ספח מתאים הצמוד לדו"ח התנועה עצמו, עפ"י ההנחיות המפורטות בדו"ח. יש להקפיד שלא לחרוג מעבר למועד המצוין בדו"ח לתשלום הקנס.

עורך דין תעבורה – קצין משטרה (בדימוס) - בתיקים מהסוג הזה, קיימת חשיבות רבה לשכירת שירותיו של עורך דין תעבורה טוב, אשר בקיא בדיני ובתקנות התעבורה וכן במשפט הפלילי.

עורך דין תעבורה - עורך דין תעבורה יוכל במקרים רבים להקל בעונשו של הנאשם, ובחלקם להביא לזיכויו המלא.


עורך דין תעבורה - עו"ד משה אלון, קצין משטרה בדימוס, בקיא בכל הקשור לדיני התעבורה, דוחו"ת תנועה, דוחו"ת הזמנה לדין, תאונות דרכים וכל הקשור במפגש בין נהג למשטרה, ויסייע לכם לצלוח מפגשים אלו בצורה המיטבית.
המידע שלהלן ניתן באופן כללי ואינו בא להחליף את החוק והתקנות ו/או להחליף יעוץ משפטי ספציפי בכל מקרה ומקרה.