נהיגה במהירות מופרזת


בסעיף 54 לתקנות התעבורה נקבע:
 
מהירות
54. (א) לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן:

מקום

 

סוג הרכב

דרך מהירה שמוצב בה תמרור ב-20

דרך מהירה

דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי

דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור ב-20

דרך שאינה עירונית

דרך עירונית שמוצב בה תמרור ב-20

דרך עירונית

מהירות מרבית מותרת בקילומטרים לשעה

 

כמצוין בתמרור

110

90

כמצוין בתמרור

80

כמצוין בתמרור

50

 

רכב מנועי למעט סוג רכב כאמור בפסקאות (2) עד (5)

כמצוין בתמרור ולא עולה על 100

100

90

כמצוין בתמרור

80

כמצוין בתמרור

50

 

אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר

כמצוין בתמרור ולא עולה על 80

80

80

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50

80

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50

50

 

רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית

סגורה בפניו

סגורה בפניו

40

כמצוין בתמרור ולא עולה על 40

40

כמצוין בתמרור ולא עולה על 40

40

 

רכב איטי , טרקטור ומכונה ניידתבעבירות מהירות אנו מבחינים בין 2 סוגי עבירות:
עבירות בהן ניתן קנס ועבירות בהן ניתן זימון לבית המשפט.

להלן פירוט הקנסות הכספיים בגין כל עבירה:


בדרך עירונית:
1. מהירות נסיעה עד 20 קמ"ש מעל המותר קנס בסך 250 ש"ח .
2. מהירות נסיעה בין 21-30 קמ"ש מעל המותר – קנס בסך 750 ש"ח .
3. מהירות נסיעה של 31 קמ"ש מעל המותר - זימון לבית המשפט.


בדרך בין עירונית:
1. מהירות נסיעה עד 25 קמ"ש מעל המותר – קנס בסך 250 ש"ח.
2. מהירות נסיעה בין 26-40 קמ"ש מעל המותר – קנס בסך 750 ש"ח.
3. מהירות נסיעה של 41 קמ"ש מעל המותר - זימון לביהמ"ש.


נהיגה במהירות מופרזת - פסילה מנהלית על-ידי קצין משטרה
בכל מקרה בו ניתן זימון לבית המשפט על פי הפירוט לעיל, רשאית משטרת ישראל, בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, לפסול את רישיון הנהיגה בפסילה מנהלית למשך 30 יום.
במידה והנהג מעורב בתאונת דרכים ייפסל רישיון הנהיגה ל-60 יום ובמידה והנהג מעורב בתאונת דרכים קטלנית בה נהרג אדם – ייפסל רישיון הנהיגה ל-90 יום).
 
במקרה בו נוטל השוטר את רישיון הנהיגה, ניתן לנהג אישור על נטילת הרישיון ובנוסף זימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו. האישור שניתן כאמור, יראו אותו כרישיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.

עורך דין תעבורה – קצין משטרה (בדימוס) - בתיקים מהסוג הזה, קיימת חשיבות רבה לשכירת שירותיו של עורך דין תעבורה טוב, אשר בקיא בדיני ובתקנות התעבורה וכן במשפט הפלילי.

עורך דין תעבורה - עורך דין תעבורה יוכל במקרים רבים להקל בעונשו של הנאשם, ובחלקם להביא לזיכויו המלא.

עורך דין תעבורה -
עו"ד משה אלון, קצין משטרה בדימוס, בקיא בכל הקשור לדיני התעבורה, דוחו"ת תנועה, דוחו"ת הזמנה לדין, תאונות דרכים וכל הקשור במפגש בין נהג למשטרה, ויסייע לכם לצלוח מפגשים אלו בצורה המיטבית
.

המידע שלהלן ניתן באופן כללי ואינו בא להחליף את החוק והתקנות ו/או להחליף יעוץ משפטי ספציפי בכל מקרה ומקרה.