נהיגה בשכרות
פקודת התעבורה קובעת בסעיף 62(3):


"שיכור" – הוא אחד מאלה:

(1) מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;

(2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(4) מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן.

נהיגה בשכרות - אחת הדרכים לבדיקת השכרות, היא בדיקה באמצעות מכשיר בדיקה הנקרא: "ינשוף".
מכשיר זה בודק ומודד את רמת האלכוהול בדם, וזאת באמצעות נשיפת אוויר לתוכו.


על פי חוק, אדם נחשב שיכור כאשר הוא עובר סף של חמישים מ"ג אלכוהול במאה מיליליטר דם. (מתייחס לבדיקה במכשיר ה"ינשוף").

עוד נקבע בחוק שנכנס לתוקפו בתחילת השנה, כי בעת סירוב להיבדק במכשיר נשיפה, ייחשב המסרב לשיכור והשוטר רשאי לשלול את רישיון הנהיגה במקום, ובנוסף לקחת גם את הרכב.

כמו כן, רשאי השוטר לבקש מהנבדק להיבדק גם באמצעות בדיקת דם, וזאת במקרה של מעורבות בתאונת דרכים וקיומו של יסוד סביר להניח כי נהג בשכרות.

בעת הבדיקה, על השוטר להסביר לנבדק את זכותו לסרב לביצוע הבדיקה וכן את השלכותיו לסירוב.

בחוק נקבע עונש מינימום במקרה של סירוב להיבדק במכשיר הנשיפה, והוא פסילה בפועל מלהחזיק רישיון נהיגה למשך שנתיים.

נהיגה בשכרות - פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות : 

סעיף 39 א' לפקודת התעבורה התשכ"א – 1961 מטיל עונש של פסילת מינימום לתקופה שלא תפחת משנתיים על נהיגה בשכרות, בנוסף לכל עונש אחר.


39א. הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה - פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

עוד קובעת פקודת התעבורה, כי שיכור, הוא מי שנוהג תחת השפעת אלכוהול או סם משכר או מסוכן.

נהיגה בשכרות - שיעור האלכוהול המותר

הנהיגה אסורה כאשר ריכוז האלכוהול בגופו של הנהג עולה על המידה הקבועה בחוק.

"המידה הקבועה" הינה, לפי אחד מאלה:

(1) חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם.

(2) ריכוז אלכוהול באוויר נשוף ברמת שוות ערך לריכוז האמור בבדיקת דם, או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמא של אויר נשוף שנעשתה בבדיקת נשיפה.

סימני זיהוי

תגובת גוף האדם לאלכוהול משתנה מאדם לאדם ותלויה גם בסוג האוכל שנאכל ובזמן שעבר מאז השתייה.
ניתן להבחין באדם אשר מצוי תחת השפעת אלכוהול או סם מסוכן כאשר הוא נראה מבולבל, חושב בצורה איטית, נודף ממנו ריח של אלכוהול, לא מסוגל ללכת מבלי להתנדנד ועוד.


במידה ונהג ביצע את בדיקת השכרות ונמצא כי כמות האלכוהול בדמו גבוהה מן המותר, ייקבע מיד כי הנהג הוא 'נהג שיכור' אשר ביצע עבירת נהיגה בשכרות, ורישיונו ייפסל במקום לתקופה של 30 יום. 

במידה והנהג מעורב בתאונת דרכים ייפסל רישיון הנהיגה ל-60 יום ובמידה והנהג מעורב בתאונת דרכים קטלנית בה נהרג אדםייפסל רישיון הנהיגה ל-90 יום).

עורך דין תעבורה – קצין משטרה (בדימוס) - נהיגה בשכרות –

בתיקים מהסוג הזה, קיימת חשיבות רבה לשכירת שירותיו של עורך דין תעבורה טוב, אשר בקיא בדיני ובתקנות התעבורה וכן במשפט הפלילי.


עורך דין תעבורה יוכל במקרים רבים להקל בעונשו של הנאשם, ובחלקם להביא לזיכויו המלא.


עורך דין תעבורה – קצין משטרה (בדימוס) –

עורך דין משה אלון, קצין משטרה בדימוס, בקיא בכל הקשור לדיני התעבורה, דוחות תנועה, דוחות הזמנה לדין, תאונות דרכים וכל הקשור במפגש בין נהג למשטרה,  ויסייע לכם לצלוח מפגשים אלו בצורה המיטבית.המידע שלהלן ניתן באופן כללי ואינו בא להחליף את החוק והתקנות ו/או להחליף יעוץ משפטי ספציפי בכל מקרה ומקרה.