נהיגה ללא חגורת בטיחות

 
הנאשמת קיבלה הודעת קנס משוטרת בטענה כי נהגה ללא חגורת בטיחות.
ביהמ"ש קיבל את גרסת הנאשמת, כי הסירה את החגורה במהלך עצירה ברמזור אדום על מנת להרים בקבוק (ולא במהלך נסיעה, כטענת התביעה) וכי לאחר שקרבה את הבקבוק אליה, היא סגרה שוב את החגורה.

מאחר והחוק דורש מכל נהג לנהוג כשהוא חגור בחגורת בטיחות, השאלה המשפטית היא:

האם מותר להתיר את החגורה לפרק זמן קצר כשהרכב מונע? לטענת התביעה, יש להקיש מהאיסור על שיחה בטלפון נייד ללא דיבורית, על עניין התרת חגורת בטיחות.

ביהמ"ש לתעבורה זיכה את הנאשמת מהטעמים הבאים:

חובת חגירה של חגורת בטיחות מעוגנת בתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה , תשכ"א-1961. בנוסף, בתקנה 28 לתקנות התעבורה , מעוגנת החובה להחזיק הגה בשתי ידיים ( ושוללת אפילו החזקה בטלפון נייד) כל עוד הרכב בתנועה.

נהיגה במהירות מופרזת - פסילה מנהלית על-ידי קצין משטרה
בכל מקרה בו ניתן זימון לבית המשפט על פי הפירוט לעיל, רשאית משטרת ישראל, בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, לפסול את רישיון הנהיגה בפסילה מנהלית למשך 30 יום.


במידה והנהג מעורב בתאונת דרכים ייפסל רישיון הנהיגה ל-60 יום ובמידה והנהג מעורב בתאונת דרכים קטלנית בה נהרג אדם – ייפסל רישיון הנהיגה ל-90 יום).


במקרה בו נוטל השוטר את רישיון הנהיגה, ניתן לנהג אישור על נטילת הרישיון ובנוסף זימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו. האישור שניתן כאמור, יראו אותו כרישיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה..