זיכויים וסיפורי הצלחה

בימ"ש בראשון קבע חולשה בראיות, לאחר טיעון לראיות בתום הליכים
(לקריאה לחץ כאן)

מדובר בתיק שנוהל עוד משלב של מעצר.
בימ"ש בראשון קבע חולשה בראיות, לאחר טיעון לראיות בתום הליכים.
לאחר מכן, באתי במו"מ אל מול התביעה, שבסופו של יום הציעו לתקן את כתב האישום לעבירה של התנהגות פרועה במקום ציבורי.
סירבתי להצעה, מתוך אמונה בחולשת התיק, כמובן בהתייעצות עם הלקוח.
בשל העובדה שהמחלוקת העובדתית צרה יחסית ולא ניתנת לשינוי, הסכמתי להגשת התיק כמות שהוא, כאשר הנאשם עמד בחקירה נגדית.
עוד בשלב הסיכום, הש' מזרחי, קטע אותי להאיץ ב"רומזו" שאין צורך.
וכך הגיע זיכוי יפה וראוי לטעמי.

 

עיכוב הליכים נ' לקוח משרדנו שאיים ברצח אמו בעת ויכוח
(לקריאה לחץ כאן)

לקוח של משרדנו, אדם נורמטיבי הסובל מבעיות משקל שבעקבות ויכוח עז עם אימו לגבי האוכל, איים עליה ברצח.
היועץ המשפטי לממשלה קיבל את טיעונינו והחליט לעכב את ההליכים כנגד הנאשם.
אין ספק שמדובר בהחלטה יפה וראויה.

 

עיכוב הליכים נ' לקוח נורמטיבי שנקלע למצב הזוי
(לקריאה לחץ כאן)

לקוח של משרדנו, אדם נורמטיבי לחלוטין ואף יותר מכך, נקלע לאירוע הזוי בו ביצע עבירה פלילית.
לא נחנו ולא שקטנו, עד שהצלחנו לעכב את ההליכים בתיק שהתנהל כנגד הלקוח והצלחנו לעכב את ההליכים כנגדו.
המשמעות היא שעברו הפלילי יישאר ללא רבב.

 

ביטול כתב אישום כנגד הלקוח שלנו איש מבוגר, נורמטיבי וללא כל עבר פלילי. וכל זה לאחר שהחלה והסתיימה לה פרשת התביעה
(לקריאת הפסיקה לחץ כאן)

כנגד הלקוח שלנו הוגש כתב אישום בגין עבירות אלימות ואיומים כלפי בת זוגו עמה הוא נמצא בהליכי פרידה.

כתב האישום מבוסס רק על גרסתה של המתלוננת. לא זו אף זו, מחומר החקירה ישנם ראיות המצדדות בגרסתו של מרשנו.

בישיבת ההסדר המדינה, באמצעות תביעות ירושלים, בדיון ההקראה הראשון, הוצע למרשנו (שהכחיש הכל מכל) הסדר שבו יודה וישלח לתסקיר שירות מבחן לצורך בחינת סוגיית העונש לרבות ההרשעה.

עמדתנו הייתה מלכתחילה שיש מקום להורות על חזרה מאישום ואין בכוונת הלקוח שלנו להגיע לשום הסדר אחר.

כפרנו בעובדות כתב האישום והחלה פרשת התביעה בה עלו להעיד המתלוננת ועדי תביעה אחרים לרבות שוטרים וחוקרים.

לאחר שהתובעת הכריזה "אלו עדיי" היה ברור שהתיק הולך לטובת הלקוח שלנו.

שבוע לאחר מכן וטרם שמיעת פרשת ההגנה המדינה ביקשה הסכמתנו לביטול כתב האישום כנגד מרשנו ובכך יסתיים ההליך הפלילי כנגדו וכך היה.

תמיד שווה להילחם על מנת להוציא האמת לאור.
 

ביטול כתב אישום כנגד הלקוח שלנו בעבירת אחזקת סכין/ אגרופן
(לקריאת הפסיקה לחץ כאן)

ביטול כתב אישום כנגד הלקוח שלנו בעבירת אחזקת סכין/ אגרופן שלא למטרה כשרה וזאת לאחר שהתקבלה טענה מקדמית שלנו בכך שלא נערך שימוע כדין ללקוח, היות ומדובר בעבירה מסוג פשע ובכך נפגעה זכותו להליך הוגן.
בית המשפט מקבל את הטענה שלנו ומורה על ביטול כתב האישום.

 

ביטול הרשעה לנאשם בעבירות החזקת סכין
(לקריאת פסק הדין לחץ כאן)

עוד הישג מרשים למשרדנו, ביטול הרשעה לנאשם בעבירות החזקת סכין וזאת בניגוד לעמדת התביעה כי מחוז ת''א מחמיר יותר בעבירות סכינאות ואינו רגיל לבטל הרשעה וכך גם בתי המשפט, כאן התקבלה עמדת ההגנה כי יש לבחון כל מקרה לגופו וכי ת''א אינה מדינה אחרת וגם היא נכללת באחידות הענישה. 

בית המשפט קיבל את עמדתנו בכך שאם תותר ההרשעה על כנה יש בה בכדי לפגוע בפרנסת הנאשם שהוא צעיר ימים ובכך הצלחנו להוכיח פגיעה קונקרטית מעצם ההרשעה בהתאם להלכת "כתב" של בית המשפט העליון.

כלשון בית המשפט במקרה דנן נאמר " ... בנוסף, דומני כי עלה בידי ההגנה להוכיח כנדרש כי הרשעה בדין תפגע בנאשם, בדימויו, בפרנסתו, כאשר הוא שומר על יציבות תעסוקתית ועובד בחברת אבטחה, ואף להביא לפיטוריו"

 

ביטול הרשעתו של שוטר מג''ב שהורשע בעבירה של הפרת אמונים
(לקריאת פסק הדין לחץ כאן)

עוד הצלחה למשרדנו. ביטול הרשעתו של שוטר מג''ב שהורשע בעבירה של הפרת אמונים. בית המשפט קיבל את עמדתנו כי הותרת הרשעתו של השוטר על כנה תפגע קשות בעתידו המקצועי ופרנסתו.
 

ערעור על הרשעה של פקח שיטור משולב בתקיפת קטין - זיכוי
(לקריאת פסק הדין לחץ כאן)

פקח שיטור משולב הורשע בעבירה של תקיפת קטין ונגזר עליו עונש של עבודות שירות.
לאחר שהוגש הערעור, הומרה העבירה לתקיפה סתם ועונש עבודות השירות בוטל.

 

אלימות במשפחה - זיכוי
(לקריאת פסק הדין לחץ כאן)

הישג נוסף למשרדנו.
לאחר הליך הוכחות ארוך, זוכה לקוח של המשרד שהואשם בארבעה אישומים שונים, בעקבות האשמות בעבירות של אלימות במשפחה.
בית המשפט הנכבד קיבל את כל טענותינו, זיכה את הנאשם מכל אשמה ושחרר אותו לאלתר.

 

ביטול הרשעה בעבירות אלימות
(לקריאת פסק הדין לחץ כאן)

בית המשפט מקבל את טענות ההגנה ומסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעת הנאשם וזאת לאחר שהובא ע''י ההגנה ראיות המצביעות על פגיעה קונקרטית בפרנסת הנאשם ובהמשך עיסוקו במגזר הציבורי אם תותר ההרשעה על כנה.
 

עוד הישג למשרדנו - ביטול הרשעה.
(לקריאת פסק הדין לחץ כאן)

בתום דיון טיעונים לעונש לאחר הרשעה, בתיק פלילי בו המדינה עמדה על הרשעה ומאסר בפועל, בית המשפט מקבל את גרסתנו לפגיעה קונקרטית בפרנסת הנאשם אם תישאר ההרשעה על כנה, תוך המצאת מסמכים רלוונטיים ומבטל ההרשעה וגוזר עונש של שעות לתועלת הציבור.
 

סיום פרשה בתיק כנגד שוטר בעבירות חמורות יחסית, על רקע הליכי גירושין.
(לקריאת ההחלטה לחץ כאן)

כתב האישום כנגד השוטר הוקל באופן משמעותי מאוד לאחר משא ומתן עם מח"ש.
בסופו של הליך, קיבל בית המשפט את עמדתנו ובצעד חריג, נמנע מהרשעתו של השוטר.

 

פרשת אלימות שוטרי היס''מ בכפר קאסם 
(לקריאת גזר הדין לחץ כאן)

משרדנו ייצג נאשם 3 שוטר יס''מ שהואשם יחד עם אחרים בעבירת תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות. לאחר ניהול הליך הוכחות ארוך ניתן גזר דין ובו בית המשפט קיבל את טענותינו במלואם וביטל את הרשעתו בניגוד לעמדת המדינה הנוקשה להרשעה וענישה הולמת .
 

ביטול הרשעה עבור לקוח שלנו בגיר צעיר אשר הודה בעבירות כנגד שוטרים. בית המשפט קיבל את טענותינו במלואם וביטל הרשעתו
(לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן)
 

החלטה של היועץ המשפטי לממשלה בה נענה לבקשתנו ועיכב הליכים שהיו תלויים ועומדים נגד הלקוח בגין עבירות סמים
(לקריאת ההחלטה לחץ כאן)
 

חזרה מכתב אישום על עבירות סמים
(לקריאת ההחלטה לחץ כאן)

לאחר פניה של עו"ד משה אלון לתביעות, הסכימו לחזור מכתב האישום כנגד הנאשמים בעבירות של אחזקת סמים ושימוש בצוותא בסמים.
 

שוטר חישמל אדם אזוק  באקדח טייזר - אך לא פוטר מעבודותו (וואלה 12.2.15)
(לקריאת הכתבה לחץ כאן)

השוטרים מאור הדס וארנון אפטבי הורשעו היום בתקיפה בטייזר של עצור שחשדו שעבר עבירת תנועה. לוואלה חדשות נודע כי למרות המקרה, עבודתו של הדס מעולם לא הופסקה מפני שוועדה פנימית קבעה כי תפקד כראוי.
 

שחרור של חשוד ממעצר ומתיחת ביקורת על התנהלות המשטרה בעקבות טיעוניו של עו"ד משה אלון  
(לקריאת הפרוטוקול וההחלטה לחץ כאן)
 

סורג הברזל נפל על פעוטה בחנות. מה העונש?  (עו"ד משה אלון)
(לקריאת בכתבה והכרעת הדין לחץ כאן)

בעל חנות שעונים בעפולה יירצה 100 שעות לתועלת הציבור. נקבע כי הוא לא נקט אמצעי זהירות, ואחראי לפציעה ברגלה ובראשה של בת שנה וחצי.
 

זיכוי שוטר מחשד לגניבה (ייצוג ע"י עו"ד משה אלון)
(לקריאת הכרעת הדין לחץ כאן)

עו"ד משה אלון ייצג שוטר ממחוז ת"א שהועמד לדין משמעתי בגין שימוש של 3 לחיצות באקדח טייזר. לאחר הליך הוכחות, הצליח עו"ד משה אלון להוכיח כי בנסיבות העניין, השימוש היה סביר, מידתי ומוצדק.
הנאשם זוכה פה אחד מכל אשמה.

 

זיכוי שוטר מחשד לגניבה (ייצוג ע"י עו"ד משה אלון)

עו"ד משה אלון ייצג שוטר אשר הופנה אליו ע"י קצין משטרה, אשר מסר לעו"ד אלון כי, ככל הנראה, השוטר עומד לפני פיטורים, בשל חשד לגניבה.
בהליכים מאומצים, גם מול המחלקה לחקירות שוטרים וגם מול מחלקת המשמעת במשטרת ישראל, הצליח עו"ד משה אלון לקעקע את הטענה כי השוטר גנב.
התיק הפלילי כנגד השוטר נסגר, השוטר הוחזר לתפקידו וההליך המשמעתי הסתיים בנזיפה בלבד.

 

זיכוי (27.6.12) של שוטר שהואשם בתקיפה חמורה של אזרח ע"י נשיכה ותלישת שפתו (ייצוג ע"י עו"ד משה אלון)
(להכרעת הדין לחץ כאן)

עו"ד משה אלון, לאחר ניהול הליך הוכחות ארוך, הצליח לקעקע את גרסת התביעה ולזכות את השוטר.
 

זיכוי מנהיגה תחת השפעת סמים (ייצוג ע"י עו"ד משה אלון)
(להכרעת הדין לחץ כאן)

עו"ד משה אלון העלה טענה כי יש לפסול את בדיקת השתן שבוצעה לנאשם לאור הדוקטרינה של יששכרוב שהורחבה אך לאחרונה בעליון.
 
זיכוי של שני שוטרי סיור ממרחב דן (ייצוג ע"י עו"ד משה אלון)
(להכרעת הדין לחץ כאן)

בית הדין למשמעת של משטרת ישראל זיכה 2 שוטרי סיור ממרחב דן מעבירה של שימוש בכוח והתנהגות לא הולמת בתאריך 24/7/2011.
עו"ד משה אלון ייצג את אחד השוטרים.
השוטרים הואשמו, בין היתר, כי תקפו את המתלונן עד כדי כך שאושפז, נשברו לו צלעות ושיניים ואף נגרם לו נקב בריאה.
בסופו של דיון הוכחות מתיש וארוך, הופרכו טענות המתלונן ואף ביתו שהגיעה להעיד לטובתו ובית הדין זיכה את שני השוטרים, מאחר וקבע כי גרסאות המתלוננים אינן אמינות.


זיכוי שוטר בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל (ייצוג ע"י עו"ד משה אלון)
 
בית הדין למשמעת זיכה שוטר שיוצג ע"י עו"ד משה אלון, לאחר הליך הוכחות ארוך, זוכה השוטר מחמת הספק, בעבירה של שימוש בכוח והתנהגות שאינה הולמת שוטר.
יודגש, כי מדובר בהליך בו שוטר לשעבר התלונן כנגד השוטר כי הוא השתמש כנגדו בכוח וכתוצאה מכך הוא נזקק לטיפול רפואי. עוד טען המתלונן כי השוטר קילל אותו ואיים עליו.
במהלך ניהול ההליך, העלה עו"ד משה אלון טענות כנגד החקירה הרשלנית ביותר שנערכה במח"ש ת"א.
בין היתר, לא נחקרו עדים נוספים שהיו במקום, לא נבדקו ממצאים שונים והחקירה כלל לא מוצתה.
בנוסף, בחקירתו הנגדית, הודה המתלונן כי פנה לטיפול רפואי רק בעקבות החלטתו להגיש תלונה.
השוטר זוכה כאמור מחמת הספק, תוך שנציג הציבור, עו"ד תוסייה-כהן, מותח ביקורת נוקבת ביותר על התנהלותה הקלוקלת של חוקרת המח"ש, וזאת בעקבות חקירתו הנגדית של עו"ד משה אלון ובעקבות הסיכומים המפורטים בהליך זה.


זיכוי של קצין ושוטר בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל (ייצוג ע"י עו"ד משה אלון)
 
קצין משטרה ושוטר הועמדו לדין משמעתי בעקבות אירוע בו נאלצו להשתמש בכוח כנגד צלמים במסגרת אירוע במבצע "עופרת יצוקה", בו נפגע, בין היתר, מג"ד גולני.
בתיק העידו 11 עדי תביעה והמדובר היה בתיק מורכב ביותר.
לאחר פרשת הוכחות ארוכה, הצליח עו"ד משה אלון לזכות את שני הנאשמים מכל אשמה.
נימוקי הכרעת הדין יינתנו בהמשך.


זיכוי של בלש משטרת מחוז ת"א
 
הבלש הואשם בשימוש בכוח שלא כדין בכך שהכה חשוד תוך כדי מעצרו מספר מכות לפניו ואף נתן לו ברכייה לאשכים.
במהלך הדיון, הסניגור עו"ד משה אלון עימת את חוקרת המח"ש לעניין אי חקירתם של שוטרים ושל אזרחים נוספים אשר היו מעורבים בפרשה.

בעקבות זאת, ביד"מ קבע שהתנהלות חקירתם של מח"ש הייתה רשלנית.

בנוסף, עו"ד אלון הפריך את גרסתו של המתלונן בחקירה נגדית ארוכה ומאומצת, כך שביד"מ קבע כי אין לתת אמון בגרסתו וכי מדובר בשקרן. לעניין זה ציין ההרכב כי המתלונן ניסה לעוות ולשנות את גרסתו כך שתתאים למקרה, אולם חקירתו של עו"ד משה אלון הצליחה להוכיח כי הוא שיקר.

בסופו של יום, הבלש זוכה לחלוטין מאשמה של שימוש בכוח שלא כדין, כשהרכב בית הדין למשמעת קבע כי על אף העובדה שהמתלונן לא תקף את הבלש, הרי שהתנגדותו, מאפייני השטח והנוכחים הנוספים שהיו בסביבתו הצדיקו את מדרג שימוש הכוח בו נקט הנאשם, כולל מתן ברכייה לאשכיו.

ניתן לומר חד משמעית כי מדובר בזיכוי חשוב וראוי ביותר, בעיקר לנוכח העובדה כי מדובר במכה לאשכים, אישום שבד"כ ביד"מ נמנע מלזכות בגינו.