פלונית נ' מדינת ישראל

 

בוטלה פסילה מנהלית של רישיון נהיגה של נהגת שהייתה מעורבת בתאונה עם רכב משטרתי בה נגרם נזק רכוש קל בלבד. נקבע כי החלטת הפסילה הייתה נגועה במשוא פנים של ממש, בין היתר, עקב היכרותם של הנהג המשטרתי והקצין הפוסל.

בקשת המשטרה לעיון חוזר בהחלטת ביהמ"ש לבטל פסילה מנהלית של רישיון נהיגה של נהגת שהייתה מעורבת בתאונת דרכים, בה נגרם נזק רכוש קל בלבד, עם רכב משטרתי. ביהמ"ש ביטל את הפסילה לגופו של עניין ולאחר שמצא כי ההליך היה נגוע במשוא פנים שכן הנהג המשטרתי (להלן- מלינה), הקצין הפוסל (להלן- ינאי), הבוחן והחוקר, היו כולם מאותו מרחב והכירו אחד את השני.

בית משפט השלום לתעבורה דחה את טענות המשטרה, הותיר על כנה את החלטתו וקבע כי:

החלטת הפסילה המנהלית של המבקשת למשך 60 יום הייתה נגועה במה שהתברר כמשוא פנים של ממש. אופן קבלת ההחלטה היה לקוי באשר לא הייתה בחינה של כל חומר הראיות כנדרש.